Zondag 2 juni was er weer een doopdienst. Foto's vind je hier.

img 8584

Het is nu PASEN, de start van een nieuw begin.

2019 pasen3

Op 4 mei a.s. wordt er een bezinningdienst gehouden in de Grote of Laurentiuskerk te Varsseveld.

oecumene

De dienst begint om 18.30 uur.

Het thema is dit jaar: In vrijheid kiezen.

Chr. Muziekvereniging Jubal o.l.v. Henk-Jan Heijnen zal ons begeleiden tijdens de dienst.

De voorganger is dhr. H. Bulsink.

De collecte is voor de Oorlogsgraven Stichting.

Aansluitend aan de dienst kunt u deelnemen aan de Stille Tocht, deze gaat naar de oorlogsgraven op het Begraaf en Gedenkpark “De Rentinkkamp”, en eindigt bij het oorlogsmonument aan de Pr. Irene straat. Vertrek vanaf de kerk 19.20 uur.

OECUMENISCHE WERKGROEP VARSSEVELD EN VARSSEVELDS BELANG

De inclusieve samenleving

 

Burgemeester Otwin van Dijk spreekt, ook als landelijk ambassadeur, over de inclusieve samenleving op de jaarvergadering van het interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude-IJsselstreek.

Op woensdag 8 mei a.s. wordt deze jaarvergadering gehouden, en is in het verpleeg en revalidatiecentrum Antonia, industrieweg 115 te Terborg en begint om 15:00 uur.

 inclusieve samenleving

De jaarvergadering bestaat uit twee delen en heeft dit jaar een thematisch karakter.

In het eerste deel houdt burgemeester Otwin van Dijk een inleiding over de inclusieve samenleving.

Inclusieve samenleving wat is dat?

Een inclusieve samenleving zorgt er voor dat alle inwoners van de gemeente Oude-IJsselstreek op alle levensgebieden volwaardig meedoen of mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Dat geldt ook voor inwoners met een lichamelijke, psychische, verstandelijke, zintuiglijke beperking, of een beperking met een financiële of culturele (taal of familieomstandigheden) achtergrond. Er wordt geen verschil gemaakt om volwaardig mee te doen.

De gemeente Oude-IJsselstreek is een gemeente die belemmeringen wegneemt als blijkt dat deze belemmeringen inwoners met een beperking tegenhoudt om mee te kunnen doen.

affiche The PassionChristelijk Koor Inspiration uit Halle zingt op Tweede Paasdag, 22 april, haar eigen Passion in de Laurentiuskerk te Varsseveld. De scènes, geïnspireerd door het lijdensverhaal van Jezus, worden gespeeld door de koorleden, die deze afwisselen met bekende popsongs. Inspiration sta

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld