Actietorenhaan

Opbrengst Veiling 

De Varsseveldse Kerkveiling heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Inclusief enkele nagekomen giften is de uiteindelijke opbrengst ruim € 4600. Dank in de eerste plaats aan alle mensen die veilingstukken ter beschikking stelden.
Met Bert Scheuter als welbespraakte veilingmeester is op Koningsdag geprobeerd belangstellenden naar het Borchuus te krijgen. En dat is hem –ondanks het matige weer- toch gelukt.
Dank vooral ook aan degenen die hebben bijgedragen aan het resultaat, door een bod te doen op de veilingstukken.

De Actie Torenhaan gaat nog door. Jarik de Graaff vraagt aandacht voor de orgelrestauratie; grote en kleine orgelpijpen worden tegen vergoeding voor adoptie aangeboden.
Op stapel staat verder een benefietconcert van de koren van Gerrit te Lindert en een fietstocht uitgezet door Fred Heijerman. In september ronden we de Actie Torenhaan af met een leuke muzikale slotmanifestatie.

En dan …. Dan komt de haan weer op de toren!

Commissie Fondswerving

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld