De renovatie van de Laurentiuskerk verloopt volgens plan en wordt binnen een paar weken afgerond. Als u dit leest wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe tegelvloer en is het daarna nog een kwestie van bijwerken en inrichten.

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers hebben we deze klus binnen de begroting kunnen uitvoeren. Het resultaat is te zien tijdens de inwijdingsdienst op 13 november.

P1050042

De actie ‘TORENHAAN’ heeft een totaalbedrag opgeleverd van afgerond 15.000 euro. En mede door de daarmee bereikte publiciteit heeft dat geleid tot een totaal bedrag aan ingekomen en toegezegde giften, collectes en overige bijdragen van 97.000 euro, waarmee we ons doel van een ton in euro’s vrijwel hebben bereikt.

Veel dank is daarbij verschuldigd aan alle vrijwilligers en gulle gevers, die het centrale kerkgebouw van Varsseveld een warm hart toedragen.

Dit wil niet zeggen, dat we nu klaar zijn. Voor de instandhouding van dit mooie gebouw hebben we ook de komende jaren nog het nodige te doen. Dus giften en bijdragen blijven van harte welkom en zijn daarvoor zelfs noodzakelijk.

P1050049

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld