Antependia voor de Laurentiuskerk

In 2005 heeft een commissie zich gebogen over de inrichting van de Laurentiuskerk. Op verzoek van de kerkenraad is gekeken naar manieren om de inrichting van de kerk transparanter en flexibeler te maken, zodat de kerk naast kerkdiensten ook voor andere activiteiten gebruikt kon worden. Op advies van de commissie zijn daarbij de banken vervangen door stoelen, is er een nieuwe Avondmaalstafel gekomen en een nieuw katheder.
Om de liturgische kleuren aan te geven, zijn er vaandels gekomen, die aan de pilaren aan weerskanten van het koor van de kerk hangen.

Deze vaandels begonnen de laatste tijd te verslijten. Daarom is de taakgroep eredienst op zoek gegaan naar een geschikte vervanging.
Bij deze zoektocht is de taakgroep uitgekomen bij antependia, kleden die over de tafel worden gehangen.

Wat is een antependium?

Ante-pendium is een woord uit het Latijn, en betekent letterlijk voorhangsel. Het woord wordt gebruikt om de bekleding van het altaar of de Avondmaalstafel mee aan te duiden.
Dit werd al heel vroeg gedaan, vanaf de vierde eeuw na Christus. Oorspronkelijk werd het hele altaar bedekt. Later werd de bedekking steeds meer beperkt tot de voorkant. Eerder werden er ook allerlei kostbare materialen gebruikt: hout, beschildering, stof. Nu worden voornamelijk antependia gebruikt van stof.

Kleuren van het kerkelijk jaar

Al snel in de geschiedenis werden antependia gebruikt om de kleuren van het kerkelijk jaar aan te geven: paars voor de Adventstijd en de veertigdagentijd, perioden van inkeer, vasten; wit voor kerkelijke hoogtijdagen, rondom feesten als Kerst en Pasen; rood voor Pinksteren, als kleur van de heilige Geest; groen voor de tijd door het jaar heen, als kleur van hoop en bloei.
In onze gemeente houden we dit gebruik ook aan, en hebben de antependia de functie om de kleur van het kerkelijk jaar aan te geven.
Voor meer informatie over de liturgische kleuren, zie een duidelijk artikel van ds. Leen den Besten uit Zevenaar: http://www.desamenstroom.nl/uploads/PDF-Bestanden/kerkelijke%20kleuren%20uitleg.pdf

Afbeeldingen

Op het groene antependium is gekozen voor een afbeelding van een kruis, met daarin verwerkt de vijf broden en de twee vissen. Dit verhaal is een verwijzing naar het Avondmaal.
Op het rode antependium is gekozen voor een afbeelding van een duif en van vlammen, beide verwijzingen naar de heilige Geest. Op het witte antependium is gekozen voor een abstracte afbeelding.
Op het paarse antependium is er bewust voor gekozen om zonder afbeelding te werken, om de soberheid van deze perioden te benadrukken.

Aanschaf en ingebruikname

De antependia zijn aangeschaft met behulp van bijdragen van het bloemenfonds en van de diakonie. Voor de aanschaf is gekozen voor de firma Slabbink uit Zwolle, een bedrijf dat veel ervaring heeft in het maken van liturgische kleden. De antependia zullen vanaf de heringebruikname van de Laurentiuskerk in gebruik worden genomen.

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld