Per 01 juni a.s. gaan onze nieuwe beheerders voor de Grote Kerk, Henk te Rietstap en Han Bruggink, starten met hun werkzaamheden.
Henk en Han willen dit vooralsnog als duo-baan in gaan vullen. Zij zullen afwisselend een week of een deel van een week voor hun rekening nemen.
In hoofdlijnen is het doel dat zij alle activiteiten in de Grote Kerk, zoals vieringen, concerten, rouw- en trouwdiensten etc., gaan organiseren en/of begeleiden, zodat dit gestructureerd verloopt.
Afspraken voor het gebruik van de Grote Kerk kunnen rechtstreeks met de beheerders gemaakt worden.

Henk en Han zijn hiervoor bereikbaar onder nummer: 06-41757524
In de komende dagen zullen nog werkafspraken met het Borchuus gemaakt worden over de diverse onderlinge raakvlakken rondom het gebruik van de Grote Kerk.

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Herman Zweerink en Dick Barink

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld