Geloofsopvoeding 

1 sept


Het begrip ‘geloofsopvoeding’ komt in de bijbel niet voor, maar er wordt genoeg gezegd over de relatie tussen ouders en kinderen en de rol die het geloof daarin heeft. Een prachtig voorbeeld is Psalm 78. Opvallend is de vrolijke toon. Geloof doorgeven aan de generaties na ons, is iets wat je heel graag doet.
In de praktijk wordt dat misschien niet altijd zo ervaren. Toch willen we graag vasthouden dat geloofsopvoeding iets heel moois is.

Je deelt wat je ten diepste raakt en het geeft je leven zin. Opvoeden met, in en tot geloof? Geloofsopvoeding heeft verschillende elementen.
Ouders kunnen ‘met geloof’ opvoeden, dat wil zeggen dat zij geloven en dat hun geloof een rol speelt in de opvoeding.
Bijvoorbeeld doordat ze de kinderen meenemen naar de kerk, aan tafel erover praten en leren dat de omgang met en zorg voor de mensen om je heen belangrijk is. We kunnen ook kinderen ‘in geloof’ opvoeden, dat wil zeggen dat we proberen de geloofsontwikkeling van het kind zelf te begeleiden en te voeden.

Maar of een kind uiteindelijk tot geloof komt is niet in handen van de volwassenen om het kind heen. Misschien is het een keuze van het kind zelf, misschien ook moet geloof je gegeven zijn. […]

Uit: Jop Coach Magazine

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld