Oefenen in dankbaarheid
Binnenkort is het dankdag. Een klein berichtje in de Libelle: "Dat dankbaarheid een belangrijk onderdeel is van geluk is al een tijdje bekend. "
Modern psychologisch onderzoek bevestigt hier eeuwenoude gelovige praktijken: trainen in dankbaarheid is heel belangrijk. Hiermee geef je je kind echt iets van waarde mee!
Van oudsher deed je dat bijvoorbeeld door te bidden.

waterdruppel 27 okt

 

Zo is er de geloofsbelijdenis die begint met, "Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde..."
Dit is niet een weerlegging van de evolutietheorie, maar een heel plechtige manier om te zeggen dat we het leven gekregen hebben,
dat we het allemaal niet zomaar in eigen hand hebben en naar onze eigen hand kunnen zetten, dat het leven iets is om dankbaar voor te zijn.

Hoe oefen je met je kinderen in dankbaarheid? Bidden blijft mogelijk. Een andere manier is die van de Joodse arts Janusz Korczak,
directeur van het Joodse kindertehuis in Warschau tot in de Tweede Wereldoorlog. Hij liet de kinderen elke avond iets opschrijven,
wat die dag gebeurd was, iets waarvoor ze echt dankbaar waren. Het mochten geen algemeenheden zijn zoals:
dank U voor mijn ouders, voor de bloemen enz. Het moest iets zijn waar het kind echt blij om was.
Bijvoorbeeld, je stond in een winkel, allerlei mensen kropen voor, je durfde niks te zeggen, maar toen zei zomaar een mevrouw:
nee, eerst is hij aan de beurt!
Volgens het onderzoek uit Libelle moet je anderhalve maand lang drie minuten focussen op het goede in je leven en in de wereld.
Dan neemt dankbaarheid een vaste plaats in in je brein. Een goed begin. Al denkt onze geloofstraditie dat het goed is om te blijven oefenen.

Bron: www.geloventhuis.nl 

© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld