November is gedachtenismaand. Als de laatste bladeren vallen en de winter zich al aankondigt denken wij aan hen die wij moeten missen. Katholieken doen dit al op 2 november(Allerzielen), maar protestanten doen dit veelal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar op 26 november valt.
In de Keurhorst en in de Laurentiuskerk herdenken we dan ook onze overledenen. Voor deze diensten worden de nabestaanden per brief uitgenodigd. Bij binnenkomst is er voor ieder de mogelijkheid een kaars aan te steken ter herinnering aan iemand die zij korte of langere tijd moeten missen. Na lezingen en liederen die in het teken staan van ‘herinneren’ worden de namen gelezen van gemeenteleden die in de periode van november 2016 t/m oktober 2017 zijn gestorven. Wij doen dit in het vertrouwen dat deze namen voor altijd in Gods hand geschreven staan.
De dienst in de Keurhorst begint om 9.30 uur en die in de Laurentiuskerk om 10.00 uur. U bent allen van harte welkom.
© 2019 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld