• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

De bedoeling van catechisatie 
Door middel van de catechese willen wij de jongere gemeenteleden kennis laten maken met de inhoud van de Bijbel, het geloof en het kerkelijk leven, zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. 
We proberen erachter te komen wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. De Bijbel is immers de bron waaruit gelovige mensen telkens weer putten. We houden ons bezig met de vraag hoe de mensen van de kerk hebben geprobeerd vanuit de bijbel te leven en in het spoor van Jezus te gaan. We kijken daarbij ook naar onszelf: wat we er zelf bij voelen en denken. We houden ons vanuit het geloof met de samenleving bezig. Geloven is immers niet alleen iets voor de zondag, maar voor alle dagen van de week. 

Werkgroep 
De organisatie en begeleiding van de catechese wordt verzorgd door een werkgroep. De werkgroep bespreekt samen met de catecheten* de inhoud van de catechisatie. Zij bespreken samen welke onderwerpen het lopende seizoen aan de orde komen en op welke manier. Zo probeert zij eraan te werken, dat jongeren jaar na jaar een goed overzicht krijgen van de kerninhouden van het christelijk geloof en het reilen en zeilen van de kerk. 
* Een catecheet is iemand die catechisatie geeft, een catechisant is iemand die dat volgt. 

Uitnodiging 
De werkgroep verzorgt aan het begin van elk seizoen de uitnodiging voor jongeren van 12 t/m 20 jaar om deel te nemen aan de catechese. Alle jongeren van onze kerkelijke gemeente ontvangen een persoonlijke uitnodiging, behalve zij, die hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen. D.m.v. opgavestrookjes, telefonisch of via de mail kunnen zij zich aanmelden. 

Binnen de gemeente wordt gewerkt met de volgende groepen: 

Catechese voor 12-18 jarigen
Deze catechese wordt door een eigen predikant verzorgd met ondersteuning van twee catecheten uit de gemeente. Zij zorgen voor de invulling van de avonden. Diverse onderwerpen worden besproken en één keer per seizoen wordt een excursie gepland. Aan het eind van het seizoen wordt een actie georganiseerd waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Belijdenis/voortgezette catechese (vanaf ca. 18 jaar)
Ook deze vorm wordt door een eigen predikant verzorgd. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden aan de jongeren om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, maar dit is niet de noodzakelijke afsluiting. Het komt geregeld voor, dat jongeren na deze catechese besluiten om (nog) geen belijdenis af te leggen. Allen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de betreffende predikant.

Catechesedienst
Elk catecheseseizoen wordt afgesloten met een speciale kerkdienst, die geheel met en door de catechisanten en catecheten wordt voorbereid.

Nadere informatie bij de Werkgroep voor de Catechese:
Voorzitter: Dolf Wisselink                                                  0315-617539
Secretaris: Marja Rougoor                                                0315-241930
Lid/ contactpersoon Jeugdraad: Eveline Koskamp         0315-617711
Predikant : ds. Gertjan de Pender                                    06-42082029

© 2020 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld