• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst

Op 4 mei a.s. wordt er een bezinningdienst gehouden in de Grote of Laurentiuskerk te Varsseveld.

oecumene

De dienst begint om 18.30 uur.

Het thema is dit jaar: In vrijheid kiezen.

Chr. Muziekvereniging Jubal o.l.v. Henk-Jan Heijnen zal ons begeleiden tijdens de dienst.

De voorganger is dhr. H. Bulsink.

De collecte is voor de Oorlogsgraven Stichting.

Aansluitend aan de dienst kunt u deelnemen aan de Stille Tocht, deze gaat naar de oorlogsgraven op het Begraaf en Gedenkpark “De Rentinkkamp”, en eindigt bij het oorlogsmonument aan de Pr. Irene straat. Vertrek vanaf de kerk 19.20 uur.

OECUMENISCHE WERKGROEP VARSSEVELD EN VARSSEVELDS BELANG

© 2020 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld