• Grote kerk
  • Latijnse tekst
  • Keurhorst
Om bepaalde groepen en de hele gemeente bij elkaar te betrekken worden er regelmatig bijzondere diensten gehouden.
’s Ochtends zijn dit de diensten voor jong en oud, waar scholen en geledingen uit het jeugdwerk aan meewerken en de diensten rondom bepaalde levensmomenten.
Ook worden er diensten gehouden in samenwerking met de commissie ZWO, de Taakgroep Kerk en Israël en de plaatselijke afdeling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De avonddiensten, die elk een bijzonder karakter hebben, worden per maand gepland volgens een vast patroon.
De eerste zondagavond is er een jeugddienst, de tweede zondagavond wordt er een vesper of Taizédienst gehouden, de derde zondag is er een themadienst, de vierde zondagavonddienst wordt ingevuld als een zanguur en de vijfde zondagavond (indien van toepassing) wordt er een vesper of Taizédienst gehouden.
Vrijwel maandelijks wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waaronder op Witte Donderdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.
Het Avondmaal wordt afwisselend zittend of lopend gevierd.
Ook kinderen, met hun ouders, zijn welkom bij het Avondmaal.
Rond de viering van het Avondmaal in diensten voor jong en oud in maart, worden ieder jaar kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een kindercatechese over het Avondmaal.

In verpleeghuis ‘den Es’ zijn er drie vieringen per jaar.
In ‘de Bettekamp’ wordt vier keer per jaar bij een weeksluiting (vrijdagsmiddags) Avondmaal gevierd.
Zowel in ‘den Es’ als in ‘de Bettekamp’ zijn ook andere gemeenteleden welkom

De commissie DJO organiseert kerkdiensten voor jong en oud met als doel de betrokkenheid van de hele gemeente bij de kerkdienst te vergroten met het accent op de kinderen.
Dit kan door:
- activiteiten bij de dienst organiseren.
- meehelpen met samenstellen v/h thema en liturgie.
- samenspraak of toneelstuk ter verduidelijking van het thema.
- meehelpen met collecteren.
- aansteken van de kaarsen enz. enz. enz.

Dit alles in goed overleg met predikanten en andere medewerkers.  Soms wordt er in overleg met de predikant afgeweken van het leesrooster, omdat het bijbel gedeelte dan erg moeilijk te begrijpen is voor de kinderen.

Avondmaalsviering in het voorjaar.
Voor deze dienst worden kinderen tussen 6 en 10 jaar uitgenodigd. Als voorbereiding krijgen de kinderen op een middag in de week, die aan deze kerkdienst voorafgaat, uitleg over het Heilig Avondmaal en gaan we samen broodjes bakken bij een bakker. 

Vierjarigendienst 
Als kinderen vier worden, gaan ze naar de basisschool. In de kerk is er dan voor hen kinderdienst. Deze overgang in het leven vieren we jaarlijks in september met een speciale kerkdienst. De 4-jarigen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

De kinderen zijn in de dienst de 'speciale gasten'. 

Voor meer informatie:   Jolei Rensen

Wilt u uw  kind laten dopen dan kunt u een geboortekaartje  sturen naar uw  wijkpredikant of het Kerkelijk Bureau. U krijgt dan persoonlijk uitleg over de gang van zaken omtrent dopen op de doopzondagen die de taakgroep “Levend Water” organiseert.
Ook kunt u uw kind aanmelden voor de doop na een oproep in het Kerkblad van “Levend Water”. In deze aankondiging wordt  aangegeven waar u zich kunt aanmelden; wanneer de volgende doopzondag is en de voorbereidingsavonden zijn.

De taakgroep “Levend Water” organiseert het geheel rondom de doop.
Er zijn ongeveer vier doopzondagen per jaar.  Deze doopzondagen worden altijd voorafgegaan door een tweetal voorbereidingsavonden.
Op deze avonden worden de doopouders / verzorgers verzocht samen aanwezig te zijn en hun (eventuele) trouwboekje mee te nemen.
Voorafgaand aan die twee avonden krijgen doopouders / verzorgers de mogelijkheid om vier doopgespreksavonden te volgen, begeleid door de predikant die ook in de doopdienst voorgaat. Hij wordt geholpen door een vaste vrijwilliger van “Levend water”.

Met de ouders / verzorgers wordt gesproken over wat de doop nu eigenlijk is, waar de doop bijbels gezien vandaan komt en wat een kind laten dopen voor ons betekent. Ook komt de eigen geloofsbeleving ruimschoots aan de orde.
Tijdens de twee voorbereidingsavonden wordt samen met de predikant de doopdienst voorbereid. De eigen bijdrage van de ouders / verzorgers neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Op de zondag voorafgaand aan de doopzondag worden de namen van de dopelingen bekend gemaakt in de afkondigingen.

Voor de bediening van de doop van een kind is het niet verplicht dat ouders belijdend lid zijn van onze gemeente. Ook doopleden kunnen de doopvragen beantwoorden.
 
Volwassenendoop of belijdenis
Velen worden in onze gemeente als (onmondig) kind gedoopt, maar er is ook de mogelijkheid je als volwassene te laten dopen, als je als kind nog niet gedoopt bent.
Terwijl bij de kinderdoop de keuze van de ouders bepalend is, is bij de volwassenendoop de  keuze van de dopeling doorslaggevend.
Voor gemeenteleden die de kinderdoop hebben ontvangen is er gelegenheid om hun doop die ooit op het geloof van de ouders is bediend, te beamen.
je neemt dan je eigen (kinder)doop voor eigen rekening. Daarbij doe je belijdenis van het geloof waarin je ooit bent gedoopt.
Wie als volwassene of mondig kind gedoopt wil worden of wie belijdenis wil doen, kan zich melden bij één van de predikanten.

Tot voor kort was er een jongerendienstgroep, welke regelmatig speciale kerkdiensten voor jongeren organiseerden.
Telkens met een ander thema, met een inspirerende inhoud en mooie muziek.
Momenteel wordt het ingevuld door te werken vanuit het thema in combinatie met een meewerkende groep.


Heb jij hierover ideeën of wil je graag zelf of samen met een groep hieraan meewerken, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Levend Water krabbeldiensten voor kinderen van 2-6 jaar oud.
In deze diensten kunnen jonge kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met de kerk.
Er zijn vrolijke liedjes, er is een verhaal, soms een toneelstukje en we maken iets samen.
Na afloop is er een glaasje limonade en iets lekkers.
De diensten worden georganiseerd door de werkgroep Levend Water samen met ouders. 
Voor meer informatie neem contact op via de werkgroep.

 

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor jongeren een hele stap.
Voor de meesten is het de eerste keer dat ze buiten hun eigen woonplaats naar school gaan.
Ook in de kerk verandert er iets bij de overstap naar de middelbare school: van de kinderdienst gaan jongeren naar de catechese en de tienergespreksgroep.
Daarom organiseert de Protestantse gemeente Varsseveld elk jaar een overstapdienst, waarin de jongeren afscheid nemen van de kinderdienst en welkom worden geheten in de tienergespeksgroep.
Ze krijgen een cadeautje en ze krijgen een wens mee van de ouders.
De diensten worden georganiseerd door de kinderdienst, de tienergespreksgroep en de werkgroep Levend Water.
Als een kind  vier jaar wordt, is dat een hele belevenis.
Voor het eerst naar school, een stap in de grote wereld onderweg naar volwassenheid.
Ook in de kerk verandert er iets als een kind vier jaar wordt.
Van de opvang gaat het kind voor het eerst tijdens de dienst mee de kerk in, en kan het meedoen met de kinderdienst.
Daarom organiseert de Protestanste gemeente Varsseveld elk jaar een vierjarigendienst, een laagdrempelige dienst waarin de vierjarigen welkom worden geheten.
De kinderen krijgen een uitnodiging voor de kinderdienst, ze krijgen een cadeautje en krijgen de zegen mee.
De diensten worden georganiseerd door de commissie Diensten voor Jong en Oud,
Contactpersoon: Jolei Rensen-Prinsen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© 2022 Protestantse Gemeente Varsseveld - Alle rechten voorbehouden - webdesign: Web & Print Varsseveld